Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

1. Εργαστούν αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας εικονίδια, παράθυρα.

2. Προσαρμόσουν τις κύριες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και να χρησιμοποιήσουν τις ενσωματωμένες λειτουργίες βοήθειας.

3. Δημιουργήσουν ένα απλό έγγραφο και να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα.

Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης αρχείων και να είναι σε θέση να οργανώσουν αποτελεσματικά αρχεία και φακέλους.


Αυτή η ενότητα παρέχει απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό του υπολογιστή.  Με τη βοήθειά του, ο εκπαιδευόμενος θα καταλάβει ποια είναι τα βασικά συστατικά του υπολογιστή, πώς να τα συνδέει και πώς να χρησιμοποιεί τα σωστά εξαρτήματα για το μοντέλο και τον τύπο του υπολογιστή.  Η ενότητα περιλαμβάνει την κατανόηση σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα, καθώς δίνεται η απαραίτητη έμφαση στα smartphones.  Θα δώσει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης φωτογραφιών και βίντεο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο εκπαιδευόμενος να τις μοιραστεί με την οικογένεια και τους φίλους του.  Θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα εξαρτήματα των κινητών τηλεφώνων καθώς και τη χρήση τους.  Μετά την κάλυψη των βασικών πληροφοριών του λειτουργικού, η ενότητα θα εστιάσει στο Δίκτυο και τα κύρια χαρακτηριστικά του, όπως: Τι είδους δίκτυα υπάρχουν; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του δικτύου Wi-Fi και του καλωδιακού δικτύου και του τρόπου λειτουργίας του παγκόσμιου ιστού.  Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους φίλους και την οικογένειά τους χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Αυτή η ενότητα παρέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για να διδάξει σε έναν ηλικιωμένο πολίτη τις βασικές έννοιες της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ειδικότερα με επίκεντρο τα κοινωνικά μέσα.  Τα υλικά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την έννοια της επικοινωνίας στα κοινωνικά μέσα, το εύρος και τις μορφές της.  Η ενότητα Ασφάλεια περιέχει υλικό σχετικά με την ασφάλεια του Διαδικτύου, για παράδειγμα, την ασφάλεια λογαριασμών των κοινωνικών μέσων, τη διαχείριση ιδιωτικών ρυθμίσεων λογαριασμού, την αναγνώριση ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων που περιέχουν ιούς. Το τμήμα κοινωνικών μέσων παρέχει υλικό σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες των κοινωνικών μέσων (Facebook, Whatsapp, Skype, Viber), για παράδειγμα, δημιουργία λογαριασμού, ανταλλαγή μηνυμάτων, ευκαιρίες συμμετοχής, ανταλλαγή δεδομένων, αναζήτηση επαφών, μπλοκάρισμα και άλλες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της ψηφιακής ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας.  

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο, όπως οι έννοιες του Διαδικτύου, με τους βασικούς ορισμούς του Διαδικτύου, την Περιήγηση στο Διαδίκτυο, την πλοήγηση και τον χειρισμό του προγράμματος περιήγησης, την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, τους κινδύνους λήψης περιεχομένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη πιθανότητα λήψης κακόβουλων ή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.